Adobe Master Collection – Là bộ sưu tập tổng hợp các phiên bản Adobe. Nó bao gồm phiên bản x86 & x64. Adobe Master CollectionCc 2017 là bộ phần mềm hoàn chỉnh và tiên tiến nhất của Adobe năm 2017 đã được phát hành cho hệ điều hành Windows.

//Thông tin về phần mềm//
 Bộ Package  bao gồm

Disc1

 • Adobe Acrobat DC Professional 32-bit (Russian and English)
 • Adobe After Effects CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Animate CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Audition CC 2017 64-bit (English only)
 • Adobe Bridge CC 2017 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Bridge CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Character Animator CC 64-bit (English only)
 • Adobe Dreamweaver CC 2017 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Dreamweaver CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe ExtendScript Toolkit CC 32-bit (English only)
 • Adobe Extension Manager CC 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Fuse CC 2017 32-bit (English only)
 • Adobe Illustrator CC 2017 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Illustrator CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe InCopy CC 2017 32-bit (Russian and English)
 • Adobe InCopy CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe InDesign CC 2017 32-bit (Russian and English)
 • Adobe InDesign CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Media Encoder CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Muse CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Photoshop CC 2017 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Photoshop CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Photoshop Lightroom 5 32-bit (English only)
 • Adobe Photoshop Lightroom 6 64-bit (English only)
 • Adobe Prelude CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Premiere Professional CC 2017 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Scout CC 64-bit (English only)
 • Adobe SpeedGrade CC 2015 64-bit (Russian and English)
 • Adobe Acrobat Distiller DC 32-bit (Russian and English)
Disc 2
 • Adobe Audition CS6 32-bit (English only)
 • Adobe Encore CS6 64-bit (English only)
 • Adobe Fireworks CS6 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Flash Builder 4.7 32-bit (English only)
 • Adobe Flash Builder 4.7 64-bit (English only)
 • Adobe Flash Professional CS6 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Prelude CS6 32-bit (English only)
 • Adobe Bridge CS6 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Bridge CS6 64-bit (Russian and English)
 • Adobe ExtendScript Toolkit CS6 32-bit (English only)
 • Adobe Extension Manager CS6 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Media Encoder CS6 32-bit (Russian and English)
 • Adobe Media Encoder CS6 64-bit (Russian and English)
 • Exchange Panel for CS6 (English Only)
//Hướng dẫn//
 •  Download bộ Adobe Master Collection Cc 2017 Update 3 cuối bài.
 • Giải nén bằng Winrar hoặc 7zip.
 • Chạy file setup cài đặt bình thương.

//Download//

Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of