Hẳn khi các bạn truy cập vào nhiều trang web khác cũng đã gặp trường hợp khi click chuột ở bất kì vị trí nào nó sẽ mở thêm 1 hoặc 1 vài popup (cửa sổ) mới và cũng có nhiều trường hợp các bạn dùng những mã nguồn hoặc template trên mạng share cũng có trường hợp này mà không biết ở đâu. Vậy hãy tìm hiểu vấn đề này ở ngay bài viết này nhé. Mình khuyên các bạn chọn cách javascript xuất hiện khi lần đầu click chuột thôi vừa hiệu quả vừa tránh gây phiền cho khách xem nội dung trên website các bạn
Code Popup mở tab mới khi click chuột bất kì trên Web/Wap/Blog

Code Popup mở tab mới khi click chuột bất kì trên Web/Wap/Blog


» Bắt đầu thủ thuật


1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần mẫu  (Tempalte)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Bạn tìm đến thẻ <body> và thay nó thành 1 trong 2 đoạn Script sau

A. Javascript xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://Demo1.com")
window.open("http://Demo2.com/")
window.open("http://Demo3.com")
}
/* ]]> */
</script>
– Trong đó thay các trang màu đỏ thành các trang bạn muốn.
Để thêm một cửa sổ Popup bạn thêm đoạn code sau:
window.open("http://nccsupport.blogspot.com/")


B. Javascript xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên.


Cái nào gần giống bài: Tạo popup chỉ xuất hiện một lần duy nhất cho blog nhưng cách làm và code khác nhau hoàn toàn.
<body onclick="vtlai_popup();">

<script language="javascript">
/* <![CDATA[ */
var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
var expireDate = new Date()
var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{
var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
if (cookie_popup_ads=='') {
if(sinhvienit==0)
{
sinhvienit=1;
var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var urllist = ['http://Demo1.com/','http://Demo2.com/','http://Demo3.com/'];
var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', height=' + '300 ';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
}
}
}
/* ]]> */
</script>

Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

5. Save template lại là xong.

»  Cách khác: Không dùng scripts.


Mở nhiều liên kết trong tab mới. Các này không xuất hiện các Popup mà trình duyệt sẽ tự động mở ra các tab mới để quảng cáo. Với cách này khi trình duyệt tắt script các tab mới vẫn được hiển thị.

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần mẫu (template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Tìm đoạn code sau:


<a expr:href='data:post.url'>
– Thay toàn bộ đoạn code trên bằng đoạn code sau (tùy từng Template mà có số lần thay ít hay nhiều thường thì 3 lần thay):
<a expr:href='data:post.url' onclick='window.open("http://NCCSuport.blogspot.com"); window.open("URL 1"); window.open("URL
 2"); window.open("URL 3")'> 

5. Lưu mẫu lại và xem kết quả !

Xem thêm:  Updating …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây