Chào các bạn ngày hôm nay NCC sẽ hướng dẫn các bạn tạo chữ 7 màu đẹp lung linh.

Đây là một hiệu ứng từ javascript thay đổi thuộc tính mã màu liên tục tạo nên Hiệu Ứng Chữ Nhấp Nháy 7 Màu Đẹp mắt.

Hiệu ứng này sẽ khiến website của các bạn lung linh hơn bao giờ hết hoặc tạo nên sự nổi bật cho những lời chào, lời chú ý đến người xem

Vì đây là Javascript nên có thể áp dụng cho mọi thể loại website như wordpress, blogspot, xtgem, wapka, v.v… Việc của các bạn là coppy và paste:

Các bạn xem bản demo ở đây: DEMO Chữ 7 màu


<center>


<script type="text/javascript">


farbbibliothek = new Array();


farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");


farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");


farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");


farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");


farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");


farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");


farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");

farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<span style='font-size:20px;font-weight:bold' id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];

setTimeout("farbschrift()",30);
}
//
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);

text= "
NCC Support - Chia sẻ và Hỗ trợ ... Creter by NCC "; //h
string2array(text);
divserzeugen();
//document.write(text);
</script></center>
<br />


Các bạn thay đoạn NCC Support – Chia sẻ và Hỗ trợ … Creter by NCC bằng những đoạn text mà bạn muốn viết.

Chúc các bạn vui vẻ

Xem thêm: Updating …

Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of
Cao Cuong Nguyen
Guest

Không lỗi đâu. Do font của web nó không phải font viethoa nên vậy

Channel NYC
Guest

Lỗi font anh ơi