Bảng mã màu là tập hợp tất cả các loại màu khác nhau kèm theo mã: Có dạng : ” #XXXXXX ” 
Để kể hết tất cả các loại màu thì nhiều không đếm xuế, và nhớ được mã màu kèm theo màu đó là rất khó. 

Chính vì vậy, bảng mã màu rất thông dụng trong việc tra cứu mã màu dùng trong Photoshop, web,…
Dưới đây là 2 Bảng mã màu gồm: Bảng 1276 màu và mã ; Bảng 2438 màu và mã.

Bảng 1


Bảng 2


Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of