Đây là Công Cụ tạo status facebook với font chữ tuyệt vời. Việc của các bạn là nhập nội dung bạn muốn chia sẻ lên Facebook vào Your text here… và nhấn “Convert”.
Bạn sẽ thấy tất cả những font chữ có thể tạo ra hiển thị bên dưới. Việc của các bạn là chọn ra những font chữ mà bạn thích sau đó nhấn vào nút Copy hoặc Bôi Đen nhấn Ctrl + C trên bàn phím và Dán (Paste) vào FacaBook Status, Comment hoặc Chat Messenge. Chúc các bạn vui vẻ Convert language english:

” Convert your text into cool letters with our font converter! Just type your text in the box and hit “Convert”. You’ll see text converted into each of our stylish fonts which you can use on Facebook. Simply copy the text you like and then paste it in your Facebook status, comment or a chat message! It’s both easy and fun. 

  Nhấn vào đây

Xem thêm: Updating …

Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of