Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

   Microsoft Support là tổng đài hỗ trợ online về các vấn đề :
                   – Windows
                   – Offces
                   – Email & giao tiếp
                   – Dịch vị đám mây & trực tuyến
                   – Phần cứng và đa phương tiện 
                   – Máy chủ 
                   – Công cụ dành cho nhà phát triển
                   – Internet & trình duyệt
                   – …
Hỗ trợ online

  – Windows: tổng đài sẽ hỗ trợ cho các bạn về các vấn đề như: Kích hoạt và các khóa sản phẩm, Hỗ trợ kĩ thuật, Internet , phục hồi mật khẩu , trình điều khiển, …

Hỗ trợ các vấn đề windows

   Để hỗ trợ về windows:

  – Offices: Kích hoạt và các khóa sản phẩm, hỗ trợ kĩ thuật , tài khoản và mật khẩu,…

Hỗ trợ các vấn đề Office hoặc Office 365

   Để hỗ trợ về Offices:

Xem thêm: Updating …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây