Hướng dẫn xử lý lỗi không thể Cập nhật Build mới qua Windows Update

0
Các gói dịch vụ và các bản cập nhật Windows có thể không cài đặt được nếu có lỗi hỏng hóc. Ví dụ: bản...

How to Uninstall Windows 10’s Built-in Apps and Reinstall Them – Gỡ và cài...

0
Windows 10 bao gồm một loạt các ứng dụng phổ biến, và không có cách nào dễ dàng để ẩn chúng từ “All Apps”...