Hướng dẫn xử lý lỗi không thể Cập nhật Build mới qua Windows Update

Các gói dịch vụ và các bản cập nhật Windows có thể không cài đặt được nếu có lỗi hỏng hóc. Ví dụ: bản...

How to Uninstall Windows 10’s Built-in Apps and Reinstall Them – Gỡ và cài...

Windows 10 bao gồm một loạt các ứng dụng phổ biến, và không có cách nào dễ dàng để ẩn chúng từ “All Apps”...