KB4015217 Windows Update Build 14393.1066 và 14393.1083

0
Bản cập nhật 11/04 KB 4015217 bao gồm Build 14393.1066 và 14393.1083. Bản cập nhật này là bản cập nhật cuối cùng cua Windows...

[ News ] Windows 10 Creators Update: Những điều bạn chưa biết ?

0
Windows 10 Creators Update  - Một bản nâng cấp lớn dành cho máy tính Windows.Nhiều cải tiến và thay đổi rất đáng giá ở...