Dưới đây là tài liệu giáo trình CNTT của hai trường đại học lớn ở Việt Nam là Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Bách khoa.


Bộ giáo trình gồm có :

 • ?Toàn bộ giáo trình ĐH Bách Khoa 5 năm ngành CNTT (Tiếng Việt)

Link: https://www.fshare.vn/file/96R3VT8CSNNZ

?Slide bài giảng ĐH KHTN

 • Phong cách lập trình

Link: https://www.fshare.vn/file/9F2Q8MA6S8GB

 • Bài giảng Nhập môn lập trình

Link: https://www.fshare.vn/file/TJYYN4BWBN35

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình

Link: https://www.fshare.vn/file/GC6JWN8XPHY6

 • Bài giảng Lập trình huớng đối tuợng

Link: https://www.fshare.vn/file/BEUR1IAKOJAL

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Link: https://www.fshare.vn/file/P3YETMFZH2MP

 • Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 

Link: https://www.fshare.vn/file/LQKE2TMDP8PM

 • Hệ điều hành Linux căn bản

Link: https://www.fshare.vn/file/N5JYXHC2X95P

 • Cơ sở dữ liệu 

Link: https://www.fshare.vn/file/VE31KHGIZ5GM

 • Giáo trình Web 1 ( Thiết kế Web)

Link: https://www.fshare.vn/file/SK6TD5AOCFTM

 • Lập trình C#

Link: https://www.fshare.vn/file/V5SCXHARORMJ

 • Toán rời rạc
 1. Link 1: https://drive.google.com/file/d/0BypS4AqdZjSmSFBFZ25HS2ZmUmc/view
 2. Link 2: https://drive.google.com/file/d/0BypS4AqdZjSmTkh6MFpmVnBkTUk/view

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây