Thế giới công nghệ đang dần hé lộ những bước tiến không ngừng. Đặc biệt với sự thu hút từ những keywords đang khuấy đảo giới công nghệ như Big Data, Machine Learning, AI; Google Cloud Technology nổi lên như một giải pháp đột phá và hiệu quả.

Ngày 10/03 vừa qua, mình có tham gia sự kiện Google Cloud Study Jams tổ chức bởi Đại học Greenwich Việt Nam và Google Developer Group Mien Trung, được học hỏi và trải nghiệm nhiều sản phẩm thú vị nên chia sẻ cho các bạn.

Google Cloud Study Jams là gì ?

🌏 Google Cloud Study Jams là một chương trình để nhằm giúp cho sinh viên ngành công nghệ nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng liên quan tới Data, ML & AI (introductory level)

🌏 Cloud Study Jams 2019 nhằm mang đến những kiến thức nền tảng và cơ bản cho cộng đồng các sinh viên CNTT và lập trình viên, tập trung về các công nghệ Cloud của Google. Cụ thể, các sinh viên và lập trình viên được trải nghiệm khóa học Baseline: Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence với 02 labs cụ thể về Cloud Natural Language API và Cloud Speech API.

Cloud Study Jams
Cloud Study Jams

Được gì sau khi học ? 📌

– Sau khi hoàn thành khóa học Google Cloud Study Jams bạn sẽ nhận được chứng chỉ xác nhận hoàn thành khoá học Online trên Qwiklabs của Google

– Trải nghiệm những công cụ và tiện ích nổi bật của Google Cloud hoàn toàn miễn phí.
– Thực hành trên các labs trực tuyến của Qwiklabs có đầy đủ tài liệu document online
– Sau khi hoàn thành khoá học, người tham dự sẽ có chứng nhận Online từ Course của chương trình để liên kết vào CV, Linkedin,… thể hiện trình đồ và kỹ năng của bản thân.
– Đặc biệt, các học viên có cơ hội kết nối và tìm hiểu nhiều hơn về Google Developer Group MienTrung và nhóm cộng đồng lập trình viên chuyên nghiệp để tìm kiếm các cơ hội học hỏi, kết nối, thực tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Thông tin Labs trong khoá học Google Cloud Study Jams

Introduction to SQL for BigQuery and Cloud SQL

In this lab you will learn fundamental SQL clauses and will get hands on practice running structured queries on BigQuery and Cloud SQL.

Time: 1h 15m

Fee: 1 Credit

BigQuery: Qwik Start – Console

This lab shows you how to query public tables and load sample data into BigQuery using the Web UI. Watch the short videos Get Meaningful Insights with Google BigQuery and BigQuery: Qwik Start – Qwiklabs Preview.

Time: 30m

Fee: 1 Credit

BigQuery: Qwik Start – Command Line

This hands-on lab shows you how to query public tables and load sample data into BigQuery using the Command Line Interface. Watch the short videos Get Meaningful Insights with Google BigQuery and BigQuery: Qwik Start – Qwiklabs Preview.

Time: 30m

Fee: Free

Bigtable: Qwik Start – Command Line

Cloud Bigtable is Google’s NoSQL Big Data database service. It’s the same database that powers many core Google services, including Search, Analytics, Maps, and Gmail. In this lab you’ll use Bigtable with the cbt command line. Watch the short videos Bigtable: Qwik Start – Qwiklabs Preview and Handle Massive Workloads with Cloud Bigtable Database Service.

Time: 30m

Fee: 1 Credit

Bigtable: Qwik Start – Hbase Shell

This hands-on lab will show you how to use the HBase shell to connect to a Cloud Bigtable instance. Watch the short video Bigtable: Qwik Start – Qwiklabs Preview.

Time: 30m

Fee: 1 Credit

Cloud Natural Language API: Qwik Start

The Cloud Natural Language API lets you extract entities and perform sentiment and syntactic analysis on text. Watch these short videos Gain Valuable Insights from Text with Cloud Natural Language and Cloud Natural Language: Qwik Start – Qwiklabs Preview.

Time: 40m

Fee: 1 Credit

Google Cloud Speech API: Qwik Start

The Google Cloud Speech API integrates speech recognition into dev apps; you can now send audio/receive a text transcription. Watch these short videos Powerful Speech Recognition Using Google Machine Learning and Google Cloud Speech: Qwik Start – Qwiklabs Preview

Time: 15m

Fee: 1 Credit

Dataproc: Qwik Start – Console

This lab shows you how to create a Google Cloud Dataproc cluster, run a simple Apache Spark job in the cluster, then modify the number of workers in the cluster, all from the gcloud Command Line. Watch these short videos, Dataproc: Qwik Start – Qwiklabs Preview and Run Spark and Hadoop Faster with Cloud Dataproc.

Time: 30m

Fee: 1 Credit

Dataproc: Qwik Start – Command Line

This lab shows you how to create a Google Cloud Dataproc cluster, run a simple Apache Spark job in the cluster, then modify the number of workers in the cluster, all from the gcloud Command Line. Watch these short videos, Dataproc: Qwik Start – Qwiklabs Preview and Run Spark and Hadoop Faster with Cloud Dataproc.

Time: 30m

Fee: 1 Credit

Dataprep: Qwik Start

Google Cloud Dataprep is an intelligent data service for visually exploring, cleaning, and preparing data for analysis. Watch the short video Dataprep: Qwik Start – Qwiklabs Preview.

Time: 55m

Fee: 1 Credit

Google Cloud Datalab: Qwik Start

Cloud Datalab is an interactive data analysis and machine learning environment designed for GCP. You can use it to explore, analyze, transform, and visualize your data interactively and to build machine learning models from your data.

Time: 45m

Fee: 1 Credit

Cloud ML Engine: Qwik Start

In this lab you train and deploy a TensorFlow model to Cloud ML Engine for serving (prediction). Watch these short videos Harness the Power of Machine Learning with Cloud ML Engine and Cloud ML Engine: Qwik Start – Qwiklabs Preview.

Time: 1h

Fee: 1 Credit

Data Studio: Qwik Start

Data Studio lets you create dynamic, visually compelling reports and dashboards. Watch the short video Data Studio: Qwik Start – Qwiklabs Preview.

Time: 30m

Fee: 1 Credit

Google Genomics: Qwik Start

Google Genomics helps the life science community organize the world’s genomic information and make it accessible and useful. In this lab you’ll learn how to run a pipeline that uses the Cloud Genomics Pipelines API to create an index file (BAI file) from a large binary file containing DNA sequences (BAM file).

Time: 30m

Fee: Free

Dataflow: Qwik Start – Templates

This page shows you how to create a streaming pipeline using a Google-Provided Cloud Dataflow template.

Time: 45m

Fee: 1 Credit

Dataflow: Qwik Start – Python

In this lab you will set up your Python development environment, get the Cloud Dataflow SDK for Python, and run an example pipeline using the Google Cloud Platform Console.

Time: 45m

Fee: 1 Credit

Cloud Filestore: Qwik Start

Cloud Filestore is a managed file storage service for applications that require a filesystem interface and a shared filesystem for data. Filestore gives users a simple, native experience for standing up managed Network Attached Storage (NAS) with their Google Compute Engine and Kubernetes Engine instances.

Time: 45m

Fee: 1 Credit

Hướng dẫn học khoá học Google Cloud Study Jams trên QwikLabs

Lưu ý: Các bạn phải làm đúng các bước mới nhận được 1 tháng miễn phí trải nghiệm dịch vụ Googlo Cloud Study Jams & Google Cloud Platform

  • Tạo tài khoản QwikLabs

Các bạn tới trang chủ QwikLabs tại đây và đăng ký tài khoản miễn phí

Tiếp theo, các bạn click link tham gia sự kiện và nhập coupon/code miễn phí 1 tháng tại đây. Sau đó lick vào Get started

Sau khi qua tab mới, 1 form hiển thị nhập code, các bạn nhập như hình ảnh dưới.

  • Đăng nhập QwikLabs

Lưu ý: Các bạn phải đăng xuất tài khoản QwikLabs đã có hoặc vừa mới đăng ký, mã code mới có hiệu lực

Kiểm tra: Click vào avatar góc phải, nếu có chữ Monthly Subscription như vậy là thành công

Status
  • Join vào khoá học

Link join khoá học

  • Thực hành khoá học

Các bạn nhấn vào từng bài lab và chọn Use Subscription sau đó nhấn Start Lab để bắt đầu bài lab đó

Sau khi các bạn hoàn thành các bài học, sử dụng và trải nghiệm các sản phẩm, các bạn sẽ nhận được chứng chỉ.

Chúc các bạn học tập vui vẻ laugh

Bởi: Nguyen Cao Cuong

Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of