Bản cập nhật 11/04 KB 4015217 bao gồm Build 14393.1066 và 14393.1083. Bản cập nhật này là bản cập nhật cuối cùng cua Windows 1607.

//Thông tin bản cập nhật//

– Giải quyết vấn đề ứng dụng Camera
– Cải tiến dịch vụ mạng máy chủ lưu trữ (HNS) để hỗ trợ các trình điều khiển mạng overlay cho sử dụng trên Windows Server 2016 kết nối container trên Host sử dụng Docker Engine trong chế độ Swarm.
– Giải quyết vấn đề mà không cho phép người dùng để truy cập trợ giúp trực tuyến nội dung khi bấm vào biểu tượng trợ giúp trong ứng dụng Windows khác nhau, chẳng hạn như File Explorer.
– Giải quyết vấn đề mà màn hình tắt đột ngột ngay cả khi tắt màn hình và bảo vệ màn hình bị vô hiệu hóa.
– Giải quyết một vấn đề nơi kích hoạt CredentialGuard máy tính
Ví dụ, 2 logons với mật khẩu sai có thể dẫn đến một tài khoản bị khóa nếu ngưỡng khóa tài khoản được thiết lập để 3 hoặc 4.
– Giải quyết vấn đề tăng CPU khi IP chuyển tiếp hoặc chủ yếu được kích hoạt.
– Giải quyết vấn đề mà một số các trình điều khiển VPN không được di chuyển khi nâng cấp lên hệ điều hành Windows 10, phiên bản 1607.
– Giải quyết vấn đề các máy ảo trong tình huống I/O cao nơi người dùng có thể đăng nhập nhiều lần.
– Giải quyết vấn đề đã gây ra các kết nối (sau khi yêu cầu kết nối 1) từ một khách hàng máy tính để bàn từ xa để phiên máy tính để bàn từ xa không thành công sau khi nâng cấp từ Windows 10, phiên bản 1511, Windows 10, phiên bản 1607.
– Giải quyết vấn đề đã gây ra dấu nhắc lệnh để không hiển thị đúng thông qua bàn giao tiếp nối tiếp trên hệ thống không đầu.
– Giải quyết vấn đề đã gây ra MDM tuyển sinh failtures trên các thiết bị sử dụng xác thực Kerberos.
– …

Bản cập nhật này thay thế các Cập Nhật trước đây phát hành KB4016635.
Chi tiết tập tin:

Cho một danh sách các tập tin được cung cấp trong bản cập nhật này, tải xuống tệp thông tin cho tích lũy Cập Nhật 4015217.
 Phiên bản  X86 là 572 MB và kích thước gói cho các Phiên bản x64 1.094 MB.

//Hướng dẫn cập nhật//

1.Cập nhật qua Windows update Setting.
2.Cập nhật thông qua gói cập nhật từ Microsoft, Download gói cập nhật, đảm bảo Service ( dịch vụ ) windows update running ( đang chạy ).
Chạy file …msu , chờ windows kiểm tra phiên bản và bắt đầu cập nhật

//Download//

Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of