Bài viết này HD các bạn tự cấu hình và tối đa hóa Bảo mật Security cho máy tính của bạn. Ở bài viết trước đã hướng dẫn các bạn bảo vệ khi lướt web bằng extension, nhưng có những TH ta tải file về mà không biết trước được , tự tối đa hóa bảo mật alf bài viết hữu ích nhất cho bạn.

1. Luôn kiểm tra cập nhật bản mới của Windows ( với điều kiện Windows Update Service phải bật và running, bài viết: Chia sẻ File Bật và Tắt Windows Update nhanh gọn — bài viết đang cập nhật — )
2. Luôn bật tường lửa trong mọi điều kiện vì tường lửa không ảnh hưởng tới hiệu suất máy, chúng ta không nên tắt.
Kiểm tra tường lửa đã tắt hay chưa bằng cách gõ firewall vào ô seach windows, chọn Windows firewall.
3. Tự tối đa windows firewall
Mở lệnh cmd với Admin, copy dòng sau và nhấn enter: netstat -an | findstr 445 nếu như hình bạn tắt của sổ.

Gõ : Remove-WindowsFeature FS-SMB1 bỏ qua lỗi

Tiếp tục gõ các dòng sau và tương tự:
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi
sc.exe config mrxsmb10 start= disabled
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi 
sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
Set-ItemProperty -Path “HKLM:SYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanServerParameters” SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force

Tại đây Gõ Y và nhấn Enter

Chặn port 445/137/138/139 trên Firewall

Gõ vào ô seach windows firewall chọn dòng Windows Firewall with Advanced security

Chọn new Rule

Tích Port

Tích UDP và Specific local ports nhập dòng này vào 445, 137, 138, 139

Chọn Block the
connection

Tích cả 3 lựa chọn

Đặt tên bất kì và nhấn Finish

Tất nhiên đó không phải là tất cả, còn khi các bạn đã bị nhiễm các bạn liên hệ Fanpage để được hỗ trợ cần thiết, xử lý tình huống nhé !
Chúc các bạn thành công !


Tags: tự tối đa, tự bảo mật , security, bảo mật, tự bảo vệ, antivirus, ránomware.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây