Ở bài này sẽ giới thiệu các bạn cách kiểm tra bản quyền ( license ) bằng một file lệnh Command. Kiểm tra được hầu hết các Phiên bản HĐH từ Win XP đến Windows 10, Office 2003 – 2016.Kiểm tra được hầu hết các Phiên bản HĐH từ Win XP đến Windows 10, Office 2003 – 2016.

//Thông tin//

– File chạy được trên mọi HĐH windows: Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10.
– Kiểm tra bản quyền Office 2010, 2013 và 2016. ( các phiên bản 2007 trở xuống sẽ bổ sung )
– Kiểm tra Bản quyền và hiện Key đã kích hoạt trước đó.
//Hướng dẫn//
– Download File cuối bài viết, nhẹ chưa tới 1Kb.
– Giải nén bằng Winrar hoặc 7-Zip.
– Chạy File Check License bằng quyền Adminstrator.
– Kết quả được hiện lên.
Status License, Key Active, …
Các TH xảy ra:
Windows is not Active: Windows chưa active
–  The machine is permanently activated: Windows được Active Vĩnh viễn.
Volume Active will expire xx/yy/mmmm hh:pp:ss PM/AM:  Windows hoặc Office có thời hạn bản quyền đến xx/yy/mmmm hh:pp:ss PM/AM:
– …
//Download//
Chúc các bạn thành công !
Tags: Check, license, bản quyền, kiểm tra, kiểm tra bản quyền

Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of