Take Ownership – Đúng như với cái tên, lấy quyền sở hữu.
Take Ownership là cấp phép quyền quản trị đầy đủ đối với tập tin, thư mục, ổ đĩa… giúp bạn có thể chỉnh sửa những file thư mục mà hệ thống không cho phép quyền bình thường được quản trị.

Đơn giản nhất hay gặp là file hosts trong windows, thay vì bạn phải làm 1 cách thủ công thiết lập lại thì có thể thêm vào Menu chuột phải và sử dụng ngay như bài viết ở dưới đây:

Cách thêm take Ownership vào menu chuột phải:

Cách 1: Thủ công

– Mở notepad , copy đoạn mã sau dán và lưu như hình dưới:

Windows Registry Editor Version 5.00

;Created by Ncc for wWw.NccSupportS.com

[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunas]
@=”Take ownership”
“HasLUAShield”=””
“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunascommand]
@=”cmd.exe /c takeown /f “%1” && icacls “%1″ /grant administrators:F”
“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f “%1” && icacls “%1″ /grant administrators:F”

[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunas]
@=”Take ownership”
“HasLUAShield”=””
“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunascommand]
@=”cmd.exe /c takeown /f “%1” /r /d y && icacls “%1″ /grant administrators:F /t”
“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f “%1” /r /d y && icacls “%1″ /grant administrators:F /t”

Để loại bỏ Take Ownership khỏi menu chuột phải, cũng làm như trên, lưu lại với tên Remove – Take Ownership.reg . 
Đoạn mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

;Created by Ncc for wWw.NccSupportS.Com

[-HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunas]

[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunas]
@=””
“HasLUAShield”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunascommand]
@=””%1″ %*”
“IsolatedCommand”=””%1″ %*”

[-HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunas]


Cách chạy file reg

Cách 2: Tải file về và chạy luôn
– Tải về tại đây:

– Tiếp theo chạy file .reg như cách trên.

Chúc các bạn thành công !

Từ khóa: Regedit, reg file, registry, take ownership, lấy quyền sở hưu, take owner ship windows 10, windows 7, windows 8, windwos 8.1

Bình luận bên dưới !

avatar
255
  Subscribe  
Notify of